Van Goethem Optiek | Juwelen | Uurwerken | Hoorapparaten

PRIVACY

PRIVACY VERKLARING UURWERKEN JUWELEN OPTIEK HOORAPPARATEN

Laatst aangepast op 25/05/2018
Onder de nieuwe Privacy wetgeving van mei 2018 informeren wij, Uurwerken Juwelen Optiek Hoorapparaten, u welke persoonlijke
gegevens wij verzamelen, waarom we deze verzamelen en welke acties we hiermee ondernemen.
Gelieve dit document aandachtig en volledig door te lezen. Het is zeer belangrijk dat u volledig begrijpt hoe wij uw gegevens verwerken en hoe wij uw privacy beschermen. Heeft u vragen omtrent het gebruik van uw gegevens, kan u ons steeds contacteren.
Onze contactgegevens:

 • Uurwerken Juwelen Optiek Hoorapparaten,
 • verantwoordelijke Van Goethem
 • Polenlaan 32, 9190 Stekene
 • Tel.: 03/779 82 56
 • E-mail: dejan.vg@gmail.com

WELKE PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD

Het bijhouden van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk voor ons. Wij danken u voor de complete en correcte persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, en voor het doorgeven van eventuele aanpassingen aan uw persoonlijke gegevens.

Volgende door u verstrekte gegevens worden door ons verzameld:

 • Persoonlijk
 • Naam en voornaam, adres, geslacht, taal, geboortedatum, beroep, mutualiteit, ondernemingsnummer
 • Contactgegevens
  • Telefoon privé, eventuele telefoon werk, fax, GSM, E-door u opgegeven contactpersonen (relatie, telefoon, GSM, E-mail)
  • Medische resultaten van oogonderzoek, oogarts, bril informatie, contactlens informatie

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
De verkregen persoonlijke gegevens gebruiken wij uitsluitend om u onze diensten aan te bieden. Om dit optimaal te kunnen doen maken wij mogelijks gebruik van de diensten van onze leveranciers. Zij mogen uw gegevens enkel verwerken voor de uitvoering van onze opdracht. Verder zijn ze verplicht zich te houden aan de Privacywet.

 

Medisch


Wij gebruiken uw medische gegevens om u producten te kunnen aanbieden die perfect passen bij uw noden en
wensen. Deze medische gegevens worden ook aangeboden aan onze leveranciers opdat zij de producten kunnen
aanleveren die wij u willen aanbieden. De aanlevering van deze medische gegevens gebeurt op een automatische,
beveiligde manier. We eisen van elke zakenpartner en externe serviceprovider met wie we uw persoonlijke gegevens delen, om te voldoen aan alle toepasselijke vereisten inzake gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.

Persoonlijke gegevens en contactgegevens

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens en contactgegevens om ons in staat te stellen u persoonlijk betere diensten en producten te kunnen leveren. Wij gebruiken uw gegevens om analyses te maken en op basis hiervan u op de hoogte te kunnen brengen van promoties of vernieuwingen.

HOE BESCHERMEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Uw persoonlijke gegevens worden niet geëncrypteerd, maar we hebben beleidsmaatregelen in werking gesteld om uw persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen te beschermen tegen:
Toegang of wijziging door onbevoegden
Onwettig gebruik of bekendmaking
Onwettige vernietiging of verlies door ongeval Onze werknemers, die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te eerbiedigen.
Zoals hierboven vermeld eisen wij van elke zakenpartner en externe serviceprovider met wie we uw persoonlijke gegevens kunnen delen om te voldoen aan alle toepasselijke vereisten inzake gegevensprivacy en vertrouwelijkheid.
Wij delen uw persoonlijke gegevens onder geen beding met andere externe partijen buiten onze leveranciers, en dit enkel indien nodig voor de levering van een product door u besteld.

WELKE RECHTEN HEEFT U
U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet relevant zijn.

AANPASSINGEN AAN DEZE PRIVACY VERKLARING
We evalueren regelmatig onze naleving van onze privacyverklaring, in het bijzonder om deze in overeenstemming te brengen met nieuwe wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming. Wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, zullen we uw rechten onder deze privacyverklaring niet aanpassen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

HEEFT U NOG VRAGEN
Mocht u nog andere vragen hebben over het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens, kan u zich wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming Van Goethem op het telefoonnummer 03/779 82 56 of via E-mail op dejan.vg@gmail.com.